SAYIN: BİNA / SİTE YÖNETİCİSİ

18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürülüğe giren

“Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” şartlarına göre bina yöneticisi, asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlaması amacı ile yılda en az 1 kez belediyemiz tarafından seçilen bir A Tipi Muayene Kuruluşuna her asansörünü yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumludur.

        Yıllık kontrol, asansörlerde aylık periyotlarda yapılan bakım faaliyetlerinden farklı olarak asansörün can ve mal güvenliği açısından uygun olup olmadığının tespiti açısından yapılan faaliyettir.

         05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de ”Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, yıllık kontrollerin yaptırılacağı kuruluşun seçimi ve bu yıllık kontrollerin yaptırılıp yaptırılmadığının denetlenmesi sorumluluğu Belediyemize verilmiştir.  

         Belediyemiz, bu nedenle Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıllık kontrolünü, anılan yönetmelik şartları çerçevesinde, 2016 yılı içerisinde gerçekleştirmek üzere Akredite A Tipi Muayene Kuruluşu olan TSE TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ile protokol imzalanmıştır. Yapılan protokolde asansör yıllık kontrol bedeli 0-5  durak arası 170 TL +İİP+KDV, 6-10  durak arası 200 TL +İİP+KDV, 11-15  durak arası 240 TL +İİP+KDV, 16-20 durak arası 280 TL +İİP+KDV, 21-25 durak arası 320 TL +İİP+KDV, 26-30 durak arası 360 TL +İİP+KDV, 30 katın üzerinde 500 TL +İİP+KDV olarak belirlenmiştir. Uygunsuzluk sonrası ilk takip kontrolleri için ücret tahsil edilmeyecektir. 2. ve daha sonraki takip kontrolleri için yıllık kontrol hizmet bedeli tahsil edilecektir.  

        Binanızda bulunan asansörün/ asansörlerin yıllık kontrolünü gerçekleştirmek üzere TSE TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ’ ne başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmanız ve asansör bakım hizmeti alınan firma personelinin yıllık kontrol sırasında bulunmasını sağlamanız gerekmektedir. Yıllık kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerekmektedir.

        Yıllık kontrolleri yaptırmayan veya yapılmış kontrol ve muayeneye ait raporu almayan bina yöneticilerine Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai uygulama yapılacaktır.

        Asansörün/asansörlerin kontrolü sonucunda hazırlanan raporun, arakada iletişim bilgisi verilenTSE TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ’ ne müracaat etmeniz gerekmektedir. Anılan yönetmelik, bu raporda asansöre ilişkin can ve mal güvenliğini ilgilendiren eksik ve hatalar varsa giderilmesini zorunlu kılmakta ve giderilene dek asansörün işletilmesine izin vermemektedir.

          Asansörün yıllık kontrol hizmetlerinin yerine getirilmesi hususunda,

 

          Bilgilerinize rica ederim

Ahmet ÇAMYAR

Belediye Başkanı

 

7. TSE BİRİMİ İLETİŞİM VE HESAP NO BİLGİLERİ

ADRES: TSE GİRESUN TEMSİLCİLİĞİ

Hacısiyam Mah. İnönü Cad. No:20/1 Kat:2 D:4 GİRESUN

 

TELEFON NO: 0 454 214 22 60 – 0 454 214 22 61

 

VAKIFLAR BANKASI

FAKS NO: 0 454 214 22 62

IBAN NO: TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88

E-POSTA ADRESİ: giresun@tse.org.tr


07.08.2017 | Okunma Sayısı:6204