ÜNYE BELEDİYESİ - Duyurular

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

Tarih: 05.04.2021

İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi 370 ada 11 ve 32  nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 18.01.2021 tarih ve 45 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 03.02.2021 tarih ve 2021/061 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

 

T.C.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

 

İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi 370 ada 11 ve 32  nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 18.01.2021 tarih ve 45 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 03.02.2021 tarih ve 2021/061 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince 30 (otuz) gün süreyle halka duyurulmak üzere İdaremiz ilan panosuna ve Belediyemiz internet sitesinde 05.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.