ÜNYE BELEDİYESİ - Duyurular

İlçemiz Ortayılmazlar Mahallesi 241 ada 7, 8, 9, 10, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 61 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması

Tarih: 25.02.2021

T.C.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

 

İlçemiz Ortayılmazlar Mahallesi 241 ada 7, 8, 9, 10, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 61 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 26.10.2020 tarih ve 690 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 30.12.2020 tarih ve 2020/1102 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince 30 (otuz) gün süreyle halka duyurulmak üzere İdaremiz ilan panosuna ve Belediyemiz internet sitesinde 24.02.2021-26.03.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.