ÜNYE BELEDİYESİ - Duyurular

YÜCELER MAHALLESİ 3.BÖLGE PARSELASYON ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

Tarih: 28.12.2020

İlçemiz Yüceler Mahallesi 101 ada 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılmasına dair Ünye Belediyesince 06.07.2020 tarih ve 425 sayılı encümen kararı alınmıştır.

Ünye Belediyesinin 09.11.2020 tarih 728 sayılı encümen kararı ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin 09.12.2020 tarih ve 2020/1046 sayılı encümen kararına istinaden, Ordu İli Ünye İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Özel Teknik Şartnamenin "2.1.19" maddesine göre 25.12.2020 tarihinden 24.01.2021 tarihine kadar 30 (otuz) gün süre ile idaremiz ilan panosunda askıya çıkarılmış olup 25.01.2021 tarihinde askıdan indirildiğine dair iş bu tutanak tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır.