ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Sayın: Bina / Site Yöneticisi

18 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürülüğe giren 
“Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” ve 05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” şartlarına göre bina yöneticisi, asansör kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlaması amacı ile yılda en az 1 kez belediyemiz tarafından seçilen bir A Tipi Muayene Kuruluşuna her asansörünü yıllık kontrolünü yaptırmaktan sorumludur. 
Yıllık kontrol, asansörlerde aylık periyotlarda yapılan bakım faaliyetlerinden farklı olarak asansörün can ve mal güvenliği açısından uygun olup olmadığının tespiti açısından yapılan faaliyettir.
05 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de ”Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, yıllık kontrollerin yaptırılacağı kuruluşun seçimi ve bu yıllık kontrollerin yaptırılıp yaptırılmadığının denetlenmesi sorumluluğu Belediyemize verilmiştir. 
Belediyemiz, bu nedenle Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıllık kontrolünü, anılan yönetmelik şartları çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde gerçekleştirmek üzere Akredite A Tipi Muayene Kuruluşu olan UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. İle protokol imzalanmıştır. Yapılan protokolde asansör yıllık kontrol bedeli 10 durağa kadar KDV dahil 250,00TL, 10 durak üstü her durak için 10,00 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Asansörlerde eksiklik tespit edilmesi durumunda 2.ve 3. Muayene ücretsiz olarak yapılacaktır. 4. Muayenede tam ücret alınacaktır. 
Binanızda bulunan asansörün/ asansörlerin yıllık kontrolünü gerçekleştirmek üzere Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti. firmasına başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmanız ve asansör bakım hizmeti alınan firma personelinin yıllık kontrol sırasında bulunmasını sağlamanız gerekmektedir. Yıllık kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerekmektedir.
Yıllık kontrolleri yaptırmayan veya yapılmış kontrol ve muayeneye ait raporu almayan bina yöneticilerine Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai uygulama yapılacaktır.
Asansörün/asansörlerin kontrolü sonucunda hazırlanan raporun, arakada iletişim bilgisi verilen UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. Firmasına müracaat etmeniz gerekmektedir. Anılan yönetmelik, bu raporda asansöre ilişkin can ve mal güvenliğini ilgilendiren eksik ve hatalar varsa giderilmesini zorunlu kılmakta ve giderilene dek asansörün işletilmesine izin vermemektedir.
Asansörün yıllık kontrol hizmetlerinin yerine getirilmesi hususunda,

Bilgilerinize rica ederim

 

Ahmet ÇAMYAR
Belediye Başkanı

 

UDEM ULUSLARARASI BELGELENDİRME DENETİM EĞİTİM MERKEZİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İLETİŞİM BİLGİLERİ :
Merkez Ofis:
Turan Güneş Bulvarı Korman Sitesi no.51/M Çankaya /ANKARA
Tel: 0312 443 03 77 Fax: 0312 443 03 76
Ordu Şube:
Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Cd. N.57 kat 3 d. 302 ORDU
Tel: 0452 222 14 40 Fax: 0452 222 14 41
Ünye Şube:
Liseler Mahallesi Hükümet caddesi no.88 kat 4/2 ÜNYE
Tel – Fax: 0452 333 10 10 
Cep Tel : 0530 173 53 92- 0530 173 53 95


07.08.2017 | Okunma Sayısı:6542