İlçemiz Liseler Mahallesi 54 ada 11, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 65, 69, 71, 74, 79 nolu parsellerin bulunduğu alanda

İlçemiz Liseler Mahallesi 54 ada 11, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 65, 69, 71, 74, 79 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 20.07.2020 tarih ve 476 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 16.06.2021 tarih ve 2021/387 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

T.C.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

 

İlçemiz Liseler Mahallesi 54 ada 11, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 65, 69, 71, 74, 79 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 20.07.2020 tarih ve 476 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 16.06.2021 tarih ve 2021/387 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince 30 (otuz) gün süreyle halka duyurulmak üzere İdaremiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde 29.07.2021-28.08.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.


02.08.2021 | Okunma Sayısı:740