İlçemiz Gölevi Mahallesi 1771 ada 4, 5 nolu parseller, 1772 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 1774 ada 1, 2 nolu parseller, 1775 ada 1 nolu parsel, 1776 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar

İlçemiz Gölevi Mahallesi 1771 ada 4, 5 nolu parseller, 1772 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 1774 ada 1, 2 nolu parseller, 1775 ada 1 nolu parsel, 1776 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 22.03.2021 tarih ve 497 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 16.06.2021 tarih ve 2021/388 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

T.C.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

 

İlçemiz Gölevi Mahallesi 1771 ada 4, 5 nolu parseller, 1772 ada 1, 2, 3, 4 nolu parseller, 1774 ada 1, 2 nolu parseller, 1775 ada 1 nolu parsel, 1776 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 22.03.2021 tarih ve 497 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 16.06.2021 tarih ve 2021/388 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince 30 (otuz) gün süreyle halka duyurulmak üzere İdaremiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde 12.07.2021-11.08.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.


13.07.2021 | Okunma Sayısı:572