İlçemiz Hamidiye Mahallesi 1546 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 1547 ada 1 nolu parseller ve 1555 ada 77, 80, 83, 84, 85, 86, 131 nolu parsellerin bulunduğu alanda

İlçemiz Hamidiye Mahallesi 1546 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 1547 ada 1 nolu parseller ve 1555 ada 77, 80, 83, 84, 85, 86, 131  nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 28.12.2020 tarih ve 817 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 24.03.2021 tarih ve 2021/151 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

T.C.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

 

İlçemiz Hamidiye Mahallesi 1546 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parseller, 1547 ada 1 nolu parseller ve 1555 ada 77, 80, 83, 84, 85, 86, 131  nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 28.12.2020 tarih ve 817 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 24.03.2021 tarih ve 2021/151 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince 30 (otuz) gün süreyle halka duyurulmak üzere İdaremiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde 20.05.2021-19.06.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.


31.05.2021 | Okunma Sayısı:828