İlçemiz Burunucu Mahallesi 284 ada 33, 36, 65, 82, 187, 188 nolu parsellerin

İlçemiz Burunucu Mahallesi 284 ada 33, 36, 65, 82, 187, 188  nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 28.12.2020 tarih ve 815 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 28.04.2021 tarih ve 2021/261 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

T.C.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

 

İlçemiz Burunucu Mahallesi 284 ada 33, 36, 65, 82, 187, 188  nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 28.12.2020 tarih ve 815 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 28.04.2021 tarih ve 2021/261 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince 30 (otuz) gün süreyle halka duyurulmak üzere İdaremiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde 20.05.2021-19.06.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.


31.05.2021 | Okunma Sayısı:875