YÜCELER MAHALLESİ ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

İlçemiz Yüceler Mahallesi 111 ada 1, 2, 11 nolu parseller, 112 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31 parseller, 116 ada 1 nolu parsel, 167 ada 1, 2,3, 4, 5, 6 nolu parseller, 180 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 23.03.2020 tarih ve 192 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 21.10.2020 tarih ve 2020/887 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiş ve 07.12.2020-06.01.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

T.C.

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

İlçemiz Yüceler Mahallesi 111 ada 1, 2, 11 nolu parseller, 112 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31 parseller, 116 ada 1 nolu parsel, 167 ada 1, 2,3, 4, 5, 6 nolu parseller, 180 ada 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılması 23.03.2020 tarih ve 192 sayılı Ünye Belediyesi Encümen kararıyla onaylanmış olup, parselasyon planı 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre 21.10.2020 tarih ve 2020/887 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygunluğuna karar verilmiş ve 07.12.2020-06.01.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Bahse konu imar uygulamasına askı sürence yapılan itirazlar incelenmiş olup, Ünye Belediyesinin 26.01.2021 tarih ve 85 sayılı Encümen Kararı ile itirazlar kabul edilmiştir.

Arsa ve Arazi Düzenleme Yönetmeliğinin 17.maddesine göre düzenleme sahasında kalan hisseli arazi ve arsaların idarece arazideki fiili kullanım durumunun tespit edilmesi amacıyla 04.03.2021 tarih 2498 sayılı Başkanlık Oluru ile komisyon oluşturulmuştur. Bahse konu arazi komisyon tarafından incelenmiş olup fiili kullanım haritası oluşturulmuştur.

            Fiili kullanım haritasına göre düzenlenen parselasyon planı ve ada, parsel dağıtım cetvelleri Ünye Belediyesinin 12.04.2021 tarih ve 573 sayılı Encümen kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince 30 (otuz) gün süreyle halka duyurulmak üzere İdaremiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde 16.04.2021-16.05.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.


16.04.2021 | Okunma Sayısı:1216