PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

İlçemiz 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 05/01/2021 Tarih ve 11 sayılı Ünye B.M.K ve 09/03/2021 Tarih ve 2021/77 sayılı Ordu Büyükşehir B.M.K ile Onaylanmıştır.

İlçemiz 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 05/01/2021 Tarih ve 11 sayılı Ünye B.M.K ve 09/03/2021 Tarih ve 2021/77 sayılı Ordu Büyükşehir B.M.K ile Onaylanmıştır.

Söz konusu İmar Planı Değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 26/03/2021-24/04/2021 tarihleri arasında 30 gün süreyle Askıya Çıkarılmıştır. 26/03/2021

Mustafa DİKCİ                                                                    Vural YILDIRIM

  Şehir Plancısı                                                                İmar ve Şehircilik Müdürü


26.03.2021 | Okunma Sayısı:2546