1/1000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu

İlimiz Ünye İlçesi, Çamurlu, Hamidiye ve Kaledere Mahallelerine isabet eden, Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 30.06.2020 tarih ve 7082 kararı ile uygun bulunan, Ünye Belediye meclisinin 03.11.2020 tarih ve 101 sayılı Kararı ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2021 tarih ve 2021/06 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu 05/02/2021-08/03/2021 tarihleri arasında, ilgililerince görülebilmesi amacıyla Ünye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.


05.02.2021 | Okunma Sayısı:1256