Ünye Belediyesi tarafından 3194 sayılı Kanununun 8. Maddesi b hükmü kapsamında onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı PLAN NOTU İLAVESİ

İlimiz Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 93,94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ve 105 Adaların bulunduğu alana ilişkin, Ünye Belediyesi tarafından 3194 sayılı Kanununun 8. Maddesi b hükmü kapsamında onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı PLAN NOTU İLAVESİ 05/02/2020-08/03/2020 tarihleri arasında, ilgililerince görülebilmesi amacıyla Ünye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.


08.02.2021 | Okunma Sayısı:1181