YÜCELER MAHALLESİ 6.BÖLGE PARSELASYON ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

 

İlçemiz Yüceler Mahallesi 109 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parseller, 110 ada 1 nolu parsel, 165 ada 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesine göre imar uygulaması yapılmasına dair Ünye Belediyesince 06.07.2020 tarih ve 428 sayılı encümen kararı alınmıştır.

 

Ünye Belediyesinin 09.11.2020 tarih 731 sayılı encümen kararı ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin 09.12.2020 tarih ve 2020/1045 sayılı encümen kararına istinaden, Ordu İli Ünye İlçesi Örnek İmar Uygulamaları Özel Teknik Şartnamenin "2.1.19" maddesine göre 25.12.2020 tarihinden 24.01.2020 tarihine kadar 30 (otuz) gün süre ile idaremiz ilan panosunda askıya çıkarıldığına dair iş bu tutanak tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır.


28.12.2020 | Okunma Sayısı:1530