Ünye İlçesi İlave ve Revizyon İmar Planı Değişikliği

Ünye İlçesi 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planının uygulamada aksaklıklarının belirlendiği muhtelif bölgelerinde hazırlanan UİP-30981,18 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Ünye Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 131 sayılı kararı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.01.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Belediye Meclisince görüşülerek ve karara bağlanan İmar Planlarının, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” 33. Maddesi gereğince 30 gün süreyle halka duyurulmak üzere İdaremiz ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesi güncel duyurular bölümünde 29.01.2020-28.02.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.


29.01.2020 | Okunma Sayısı:4249